🔔 شماره‌ی جدید نشریه‌ی #خط_حزب‌الله منتشر شد:

♨️ #سخن_هفته: پاسخ #امام به فشار #سیاسیون برای انجام مذاکره با صدام؛ امروز وقت #مذاکره نیست

🔴#خبر_اختصاصی: توصیه‌ جدید رهبر انقلاب به نیروهای انقلابی؛ بچه‌های مومن باید ثبات قدم پیدا کنند

🔶 #گزارش_هفته: #تذکر رهبر انقلاب نسبت به اختلافات درون جبهه خودی؛ دل‌ها را به هم نرم کنید

🔰 #اطلاع‌نگاشت: #عقب‌ماندگی و #ذلت هزینه سازش

✅ #حزب‌الله_این_است: #دشمن می‌خواهد #برادران تبدیل به دشمنان شوند

@Khattehezbollah