عید غدیر خم

کمک مالی به مخارج برگزاری جشن عید غدیر خم

نوع کمک

مبلغ واریزی به ریال

پخش زنده

پخش زنده کلاس ها و مراسمات

طرح شبستان اصلی مسجد

تصاویر ساختمان جدید

توضیحات طرح ساخت

با تقبل هزینه ساخت و تجهیز حداقل
100 سانتی ‌متر مربع از بنای شبستان اصلی
در باقیات الصالحات این امر مهم شریک باشیم.
هر 100 سانتی متر مربع : 30 هزار تومان

از طریق فرم مقابل می تونید در این امر شریک باشید

کمک مالی به ساخت مسجد

تا این لحظه هزینه 1934 سانتی متر مربع توسط خیرین پرداخت شده است

شما تمایل به پرداخت چند سانتی متر هستین ؟