پخش زنده برنامه های مسجد جامع صفا
عنوان برنامه ساعت برنامه
چهارشنبه و پنجشنبه ها کلاس حضرت استاد علوی ساعت 20
ver-5.3